Danh sách Tài khoản ngân hàng

1. Ngân hàng Hàng Hải Maritimebank (MSB):
     
- Số tài khoản: 03501012345668; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ
      - Số tài khoản: 03501010112697; Chủ tài khoản: CTY CP Đầu Tư & Phát Triển CN Hà Nội
 

2. Ngân hàng Nông Nghiệp Agribank (VBA):
     
- Số tài khoản:3180205065898
      - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ
      - Chi nhánh: Agribank Thanh Trì HN
 

3. Ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank (VCB) :
     
- Số tài khoản: 0021000272383
      - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ
 

4. Ngân hàng Đầu từ phát triển (BIDV) :
     
- Số tài khoản: 21310000153093
      - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ
      - Chi nhánh : Nam Hà Nội
 

5. Ngân hàng Công thương (Viettinbank) :
     
- Số tài khoản: 711A15314422
      - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ
 

6. Ngân hàng Quốc Tế (VIB) :
     
- Số tài khoản: 006704065558888
      - Chủ tài khoản: CTY CP Đầu Tư & Phát Triển CN Hà Nội
 

7. Ngân hàng Quân Đội (MB) :
     
- Số tài khoản: 0801109668888; Chủ tài khoản: CTY CP Đầu Tư & Phát Triển CN Hà Nội; Chi nhánh: PGD Lý Thái Tổ Hà Nội
      - Số tài khoản: 0050115065006; Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vũ; Chi nhánh: Hà Nội

 

XPay